Duchowość małżeńska

Celem duchowości małżeńskiej jest wzajemne uświęcanie się małżonków, tworzenie jedności małżeńskiej i realizowanie katechumenatu rodzinnego. Domowy Kościół zaczerpnął duchowość małżeńską z charyzmatu ruchu Equipes Notre Dame.

Proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista, połączona z lekturą Pisma Świętego; regularne spotkanie ze słowem Bożym; codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem; codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu; comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą); uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw); uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa.