Rozmowa z Parą Krajową DK

List kręgu centralnego DK na ten rok pracy wywołał bardzo żywe reakcje w kręgach. Poruszył bowiem temat, który dla wielu jest niełatwy – przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

W najbliższym, 229 numerze „Wieczernika” ukaże się obszerna rozmowa z parą krajową Domowego Kościoła Katarzyną i Pawłem Maciejewskimi. W rozmowie zostaną poruszone tematy, o których mówił list kręgu centralnego. Rozmowa podejmuje próbę zmierzenia się z wątpliwościami, które list budził a zarazem ukazania sensu i wartości przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Redakcja „Wieczernika” żywi przede wszystkim nadzieję, że rozmowa pomoże członkom Ruchu, w szczególności osobom należącym do Domowego Kościoła w lepszym przeżywaniu roku pracy „Wolni i wyzwalający”.

Zamówień 229. numeru „Wieczernika” można dokonać przez formularz na stronie http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate lub mailem na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl.
Cena jednego egzemplarza wynosi 6,50 zł, do tego doliczany jest koszt przesyłki. Wszystkie niezbędne szczegółowe informacje zostaną przekazane w mailu, który redakcja nadeśle po złożeniu zamówienia.

229. numer „Wieczernika” ukaże się w pierwszych tygodniach listopada. Zamówienia będą realizowane do wyczerpania nakładu.

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate
https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/pismo–wieczernik-228.html
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl