Smak nieba

Życie może mieć źródło tylko w miłości.
Sługa Boży ks. F. Blachnicki

Od 10 do 25 sierpnia 2015 r. odbyły się rekolekcje oazowe w Jaseniwce niedaleko Żytomierza na Ukrainie. Malowniczo położone miejsce, z dala od wioski, niedaleko cmentarza przypominało nam o wieczności. Warunki nie były najlepsze, ale chęć bycia blisko Boga przez Maryję pomagała nam przeżyć te rekolekcje podstawowego stopnia z radością w Duchu Świętym.

Nasza czterdziestopięcioosobowa wspólnota z różnych miejsowości: Kijowa, Nowogrodu Wołyńskiego, Olewska, Malyna, Wołodaru Wołyńskiego, razem z duchowym ojcem ks. Yves Bouvier. Witalijem Kwapiszem, przeżyła w ciągu dwóch tygodni cały rok liturgiczny.

Zdjęcia choć w maleńkiej części pokazują naszą radość z Nowego Życia w Chrystusie. Z pokorą schylam głowę przed Bogiem za ten czas, miejsce i wspólnotę.

Maryjo Niepokalana- módl się za nami.

s. Marietta Miksa