XXVIII Sympozjum Koinonia

Zapraszamy do Porszewic na XXVIII Sympozjum Koinonia na temat: Parafia przestrzenią wolności dla współczesnego człowieka, które odbędzie się w dniach 14–16 października br. Formuła tego sympozjum spełnia kryteria dorocznych rekolekcji kapłańskich. Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
Sekretariat sympozjum Koinonia
Centrum Światło-Życie
ul. Ks. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
e-mail: sekretariat@oaza.pl
tel. (+48) 18 262 32 35

Szczegóły znajdują się na ulotce.