Exsultate Deo

Śpiewnik liturgiczny znany i ceniony nie tylko w kręgach związanych z Ruchem Światło-Życie.

Śpiewnik otwierają teksty z Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, z wydania Mszału w roku 2002. Wybrane zostały fragmenty, które dotyczą znaczenia śpiewu, omawiają poszczególne śpiewane części mszy świętej, funkcje liturgiczne kantora, psałterzysty, dyrygenta chórów, miejsce dla chóru i organów. W jednym w działów zostały wyróżnione pieśni oraz piosenki roku skomponowane i śpiewane w ostatnich latach we wspólnotach oazowych.