Na święto Świętej Rodziny

Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła w polskiej mnie mowie pacierza uczyła– pisała Maria Konopnicka w wierszu, który znał na pamięć Ksiądz Wojciech Danielski.

Ks. Wojciech z matką, ze zbiorów p. Barbary Danielskiej

Przywołując go mówił o swoich najbliższych:

Ks. Wojciech z ojcem, ze zbiorów p. Barbary Danielskiej

I mnie pacierza z pięknymi dodatkami, i liter, i języka, i wierszy nauczyła Matka, ale drzew, ziół, kwiatów i geografii, i historii, i śpiewów kościelnych, i ogromnej liczby patriotycznych, z nie ukrywanym wzruszeniem, podczas wojny uczył Ojciec, i On zdążył – przed samą wczesną śmiercią swoją –  nauczyć mnie ministrantury i polecić zaprzyjaźnionym kapłanom.