Teczka roku OŻK 2022

Sukcesywnie publikujemy materiały zawarte w tegorocznej teczce roku.

Czy będąc wiernym świeckim jestem tylko widzem liturgii?
Jak sobie radzić z rozproszonymi myślami w czasie Eucharystii?
Po co przeróżne gesty i postawy ciała? W czym mi może pomóc post eucharystyczny? 


To tylko kilka z pytań, na które odpowiada ks. dr Krzysztof Porosło, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki i oazowicz (https://baptysterium.pl),
w sześcioodcinkowej serii filmów „Modlić się Mszą Świętą”, które pomoże w głębsze wejście
w przeżywanie i uczestnictwo w Eucharystii.
Seria została zrealizowana przy współpracy kanałów Oaza.tv i Baptysterium.